Katedra Inżynierii i Biologii Systemów

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Politechnika Śląska

ul. Akademicka 16

44-100 Gliwice

pok. 431, tel. 237 15 39

 

GSM 2019

W dniach 22-23 listopada 2019 roku odbędzie się XXIII edycja międzynarodowej konferencji pn. „Gliwice Scientific Meetings” (Gliwickie Spotkania Naukowe). Konferencja jest corocznie organizowana we współpracy trzech jednostek: Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem, Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach i Politechniki Śląskiej. Od swojej inauguracji wydarzenie to objęte jest patronatem Prezydenta Miasta Gliwice.

Problematyka wykładów i prezentacji przedstawianych w trakcie Gliwickich Spotkań Naukowych obejmuje wykorzystanie biologii, genetyki molekularnej i bioinformatyki w badaniach nad rakiem, począwszy od badań podstawowych do zastosowań klinicznych. Tematykę konferencji w tym roku stanowią: niekodujące RNA, biologia i medycyna radiacyjna, biotechnologia w medycynie, biomateriały i nośniki leków, edytowanie genomu. W konferencji wezmą udział wykładowcy z czołowych ośrodków europejskich, a także z USA i Kanady oraz liderzy zasłużonej w badaniach nad nowotworami organizacji.

Konferencja odbędzie się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, przy ul. Konarskiego 18, w auli B.

Program, rejestracja i więcej informacji dostępne na stronie: gsn.io.gliwice.pl.


Drukuj   E-mail